Teadurite andmebaas

Tagasi nimekirja

Liina Talgre (1968)

Sünniaasta: 1968
Telefon: 7313520
Mobiil:
E-mail: liina.talgre@emu.ee
Link ETIS andmebaasi

Tegevusala(d):

Maaviljelus ja taimekasvatus
Lisainfo: Viljavahelduse ja agrotehnika mõju mulla füüsikalistele ja bioloogilistele omadustele, umbrohtumisele ja põllukultuuride saagile. Umbrohutõrjesüsteemi praktiliste abinõude ja teoreetiliste aluste täiustamine. Haljasväetiskultuuride mõju C ja N ringe kujunemise

Taimetervis ja -kaitse

Kool(id):

Eesti Põllumajandusülikool
Lõpetamise aasta: 1997
Eriala: agronoom

Teaduskraad(id):

Teadusmagister (2000)
Eriala: maaviljelus
Lisainfo: Agrotehniliste võtete mõju mulla omadustele, umbrohtumusele ja teravilja saagile

Töökoht:

Eesti Maaülikool
Osakond: Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond
Ametinimetus:
Ametikoht: teadur