Teadurite andmebaas

Tagasi nimekirja

Marika Mänd (1954)

Sünniaasta: 1954
Telefon: +372 313396
Mobiil: +372 5100259
E-mail: marika.mand@emu.ee
Link ETIS andmebaasi

Tegevusala(d):

Loodusteadus
Lisainfo: Jooksvad projektid •Põhjamaade biotõrje ja tolmeldamise alase teaduskoostöö võrgustik (ERA-NET, Core-Organic) •Pestitsiidijääkide mõju tolmeldajate korjekäitumisele ja füsioloogiale (ETF 9450) •Taimekaitse jätkusuutlikule taimekasvatusele (sihtfin) •Peremeestaimede mõju ristõieliste õlikultuuride võtmekahjuritele ja nende parasitoididele erinevates viljelustingimustes (ETF 8895) •Aiakultuuride kasvatus- ning taimekaitsetehnoloogiate täiustamine toodangu kvaliteedi konkurentsivõime suurendamise eesmärgil (Põllumin. projekt)

Taimetervis ja -kaitse

Kool(id):

Tartu Riiklik Ülikool
Lõpetamise aasta: 1978
Eriala: Zooloog-ökoloog

Teaduskraad(id):

Doktor (2000)
Eriala: agroökoloogia
Lisainfo: Doktoritöö teema „Bumblebees in agricultural landscapes in Estonia“

Töökoht:

Eesti Maaülikool
Osakond: Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Ametinimetus: Professor
Ametikoht: Taimekaitse osakonna juhataja