Teadurite andmebaas

Tagasi nimekirja

Jaan Kuht (1943)

Sünniaasta: 1943
Telefon: 7 313532
Mobiil: 372 55544636
E-mail: jaan.kuht@emu.ee
Link ETIS andmebaasi

Tegevusala(d):

Maaviljelus ja taimekasvatus
Lisainfo: EV Põllumajandusministeeriumi arendusprojekti „Optimeeritud kasvukohapõhine väetamine lähtuvalt keskkonna tundlikkusest erinevate taimetoiteelementide suhtes, baseerudes mullainfo elektroonilisel andmebaasil” – projekti juht Katsed: 1) Põldkatse Eerikal, EMÜ põldkatsete alal 2) Tootmiskatse Pilsu talus, Tartu maakond

Mullateadus ja agrokeemia

Kool(id):

Eesti Põllumajanduse Akadeemia
Lõpetamise aasta: 1972
Eriala: agronoomia

Teaduskraad(id):

Doktor (1988)
Eriala: Taimekasvatus
Lisainfo: Doktorikraad Teema „Odrasaagi sõltuvus külvieelsetest mullaharimisvõtetest ja väetusviisidest Eesti NSV leostunud kamarkarbonaat muldadel”, juhendaja Dr Helmut Raig. NSVL Kõrgem Atestatsiooni

Töökoht:

Eesti Maaülikool
Osakond: Põllumajanduse- ja Keskkonnainstituut
Ametinimetus: Dotsent
Ametikoht: Peaspetsialist